Bireysel danışmanlık ve rehberlik; çocuğun kendisini tanımasına, becerileri doğrultusunda kendisini geliştirmesine, çevresi ile uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesine rehberlik ederek, bu konuda çocuğun yanında olmayı hedefleyen çalışmalar bütünüdür. Bu çalışma sürecinin kaynağında ise çocuğun kendisi; yani birey yer almaktadır.

Örneğin, psikolojik temelli uyum ve davranış sorunları alt ıslatma, tırnak yeme, saldırganlık, korku, kaygılar, okul başarısızlıkları, akran ilişkilerinde sorunlar, özgüven eksikliği, içe kapanıklık gibi günlük yaşam kalitesini de düşüren bir takım sorunlarda aile kadar çocuğun kendisiyle de psikolojik danışmanlık ve terapi ilişkisi çerçevesinde çalışmak gerekir. Gözlem görüşme yöntemleri, psikolojik değerlendirme araçları, oyun terapisi ilkeleri oto kontrol sağlama ve sistematik duyarsızlaştırma gibi pek çok yöntemin kullanıldığı seanslar aile danışmanlığı ile de desteklendiğinde etkili sonuçlar alınabilmektedir.