Çocuk eğitiminde aile ve okulun yapılan çalışmaları birlikte yürütmesi çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Söz konusu farklı gereksinimli çocuklar olduğunda ise çocuğun bilgiyi işlemesi, gerektiği durumda bilgiyi geri çağırabilmesi ve bunu uygun olan her ortamda kullanıp, genelleştirebilmesi açısından anne-baba ve okulun işbirliği içinde olmasının önemi artmaktadır.

Çocuğa sunulan bir bilginin günlük yaşamda kullanılabilirliğinin sağlanması ancak ev ve okulun birlikte birbirini tamamlayıcı biçimde hareket etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden ailelerin ev içerisinde neler yaptıkları bizim için çok önemlidir.

Ailelerin ev ortamında hangi problem durumlarıyla karşılaştıklarını öğrenmek ve bu problem durumları ile karşılaştıklarında kullandıkları çözüm yolunu öğrenmek ve gerektiğinde uygun çözüm yolları sunabilmek için kurumumuzda aile eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Aile rehberliğinin amaçları: 

1. Ailenin gelişimsel yetersizlikleri olan çocuğu kabulünü sağlamak: Çocuğu objektif olarak değerlendirmek, potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamak. 

2. Ailenin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak: Aile eğitim programına karışabilir mi? Nasıl ve ne ölçüde? Ailenin yapması gerekenler nelerdir?

3. Aile ile işbirliği yapmak: Eğitim programının özelliklerini anlatmak ve eğitim programın amaçlarını gerçekleştirmede yardımlaşmak.

4. Ailenin belirli programları uygulamasını sağlamak: Evi daha verimli bir eğitim ortamı haline getirmek

5.Aile içi iletişimi sağlıklı ve uyumlu hale getirmek ve bu amaçla aile üyelerini yönlendirmek

Ne Zaman Aile Danışmanlığı Almalıyım?

Aşağıda belirtilen durumlarda aile danışmanlık ve rehberlik birimine başvurmanız faydalı olacaktır.

Çocuğunuzla (ya da ailenizden başka biriyle) iletişim problemi yaşıyorsanız,
Çocuğunuzun (ya da ailenizden başka birinin) tanımlanmış bir psikiyatrik / psikolojik sorunu (depresyon, panik atak, şizofreni vb.) varsa,
Çocuğunuzun (ya da ailenizden başka birinin) herhangi bir zihinsel ya da fiziksel bir engeli (zeka geriliği, otizm, görme, işitme, yürüme engeli vb.) varsa,
Çocuğunuzun (ya da ailenizden başka birinin) ergenlik dönemine ilişkin problemleri varsa,
Çocuğunuzun (ya da ailenizden başka birinin) öfke kontrol problemi varsa,
Çocuğunuzun (ya da ailenizden başka birinin) kronik bir sağlık problemi (kanser, böbrek yetmezliği vb) varsa
Boşanma sürecindeyseniz