Fizyoterapi doğum öncesi, sırası ve sonrasında değişik nedenlere bağlı olarak gelişen fiziksel problemlere ve preoperatif, postoperatif komplikasyonlara sahip bireylere maksimum fiziksel, sosyal ve iletişimsel fonksiyonu kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır.
Terapideki amacımız çocuklara var olan nöromotor kapasite ile gerçekleştirebileceği optimum fonksiyonu kazandırmaktır. Motor bozukluğun yarattığı sorunların günlük yaşamdaki olumsuz etkilerini en aza indirmek, çocuğun var olan kapasitesini korumak ve geliştirmek için aileye pozisyonlama ve egzersizleri öğretmekteyiz. Egzersizler çocuğun durumuna göre oyun aktiviteleri içinde veya günlük yaşam aktivitelerine dağıtılarak verilir. Böylece çocuğun egzersiz tedavisine uyumu artmış olur.

Uygun bir rehabilitasyon programı için  amaçlar
1- Aile eğitimi
2-Vücut kontrolünün artırılması
3-Kasların güçlendirilmesi ve dengenin sağlanması
4-Hareketliğin artırılması
5- Eklemlerde ve kemiklerde gelişebilecek ikincil şekil bozukluklarının önlenmesi
6- Günlük aktiviteler için gerekli olan becerilerin ve yardımcı cihaz ve onun kullanımının çocuğa öğretilmesi
7- Sosyal iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda, ailenin aktif katılımını ön planda tutarak; yanlış uygulanan bir ev programının sonuçlarının neler olabileceği konusunda bilgilendirmekteyiz.
Aileyi doğru uygulanan tekniğin önemi konusunda bilgilendirmekte ve gerekli yerlere yönlendirme yapmaktayız.

Çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde, okulda ve sosyal hayatta bağımsızlık kazanması göz önünde bulundurularak rehabilitasyon programını her çocuğa özel, onun sorunlarına uygun olarak düzenlemekteyiz.